The Story Spirits

The Story Spirits
A Tale of Korea
by Aaron Shepard


There was once a boy who loved stories. His name was Dong Chin, and every night at bedtime he listened to stories from a favorite family servant, a man named Pak.

Now, Dong Chin was a fine boy, but there was one bad thing about him. He didn’t like to share the stories he heard. He wanted to keep them to himself. So every night after listening, he said, “Mr. Pak, make me a promise.”

“What is it, young master?” said Pak, though he knew well enough.

“Promise you won’t tell those stories again to anyone but me. Promise they will stay in this room.”

“All right, young master,” said Pak with a sigh. “I promise.”

Years went by and Dong Chin grew up. When he was 15, his father chose him a bride of the same age from a family in the next valley. Everyone in the household was excited at the coming marriage.

Ang Matalik na Magkaibigan (by Manny Ison)

Ang Matalik na Magkaibigan
By Manny Ison, 1986
Maikling Kwento 


Magkasabay na lumaki sina Efren at Gardo. Mula sa buhay mahirap ay kinaya nila lupit ng kapalaran. Hindi sila nakapagtapos ng elementarya. Grade 2 lang si Efren at Grade 4 lang ang natapos ni Gardo. Naging magkasama sila sa hanapbuhay, ang pagiging construction worker. Isang araw ay magkasama silang nag miminindal sa pondahan ni Lucy. Nagkaroon sila ng pagtingin sa dalaga ngunit hadlang ang kanilang kahirapan sa buhay.

"Lucy kung mapapangasawa kita, ibibigay ko lahat ng gusto mo," wika ni Efren.

Mga Kakaibang Nilalang sa Pilipinas

Hindi lamang ang mga Griyego at Romano ang may mga kakaibang nilalang. Meron din ang Pilipinas! Marahil, noong bata pa tayo, bawat isa sa atin ay may mga kwento na'ng narinig mula sa ating mga lolo at lola tungkol sa mga kakaibang mga nilalang na ito.

Heto ang mga iilan sa mga Kakaibang Nilalang sa Pilipinas:


Bungisngis
Isang mapaglaro higante at masayahing nilalang na may iisang mata lamang. Sa may hilagang parte ng Davao, ito ay tinatawag na "Mahentoy"

Nemo, Ang Batang Papel ( by Rene O. Villanueva)

Nemo, ang Batang Papel
ni Rene O. Villanueva

Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na diyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-dikit, si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayo’y bakasyon na. Si Nemo’y naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na polder at enbelop.

Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo.

Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Naroong tumaas siya; naroong bumaba. Muntik na siyang sumabit sa mga sanga ng aratiles. Nang mapadpad siya sa tabi ng daan, muntik na siyang mahagip ng humahagibis na sasakyan. Inangilan siya ng dyip. Binulyawan ng kotse. At sininghalan ng bus.

Amun Sungka (by Berns Brijuega)

Amun Sungka painting Berns Brijuega, laro ng lahi, katututbong laro ng Pilipinas, sungka

Ang Alamat ni Daragang Magayon

Ang Alamat ni Daragang Magayon

Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kuwentong ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang datung si Makusog. Ang asawa ng datu na si Dawani ay namatay sa panganganak. Kaya’t nanatiling iisa ang anak ni Datu Makusog—isang anak na babaeng walang kapares sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribu, kabilang na ang nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala, kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mangangaso at datu ng Iraga. Kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas, at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin nito nakuha ang loob ng dalaga.

Ang Duwende

Ang Duwende
Kwentong Bayan ng mga Bikolano

Malalim na ang gabi at abalang-abala pa sa pananahi ang dalawang magkapatid na babae.  Tinatahi nila ang mga kamisa at saya nila, na isusuot nila para sa isang misa kinaumagahan.  Ibinilin ng kanilang ina na siguruhing nakasara ang pinto at mga bintana ng kanilang bahay, kundi ay papasok ang duwende, na bumibisita sa kanila tuwing hatinggabi. Upang malaman ng kaniyang mga anak kung ano ang duwende, ikinuwento niya ito:

“Katulad lang ng mga ordinaryong tao ang mga Duwende. Tuso silang mga nilalang, ngunit matulungin din. Ilan sa mga kapilyuhang ginagawa nila ay ang pagsira sa mga muwebles at mga larawan, pagbasag sa mga salamin, baso, plato, at tasa. Kung hindi sila makahanap ng mga bagay na sisirain o babasagin, kinukurot nila ang mga pisngi, braso, at katawan ng mga tulog na babae, upang maging mabigat ang pakiramdam nila pagkagising. Kung hindi kinaasaran ng mga duwende ang mga nakatira sa bahay na madalas nilang bisitahin, nagpapakita sila ng kabaitan sa mga ito. Sinasabing dinadalhan nila ang mga kaibigan nila ng mga masasarap na pagkain at ipinagtatanggol sila mula sa mga masasamang nilalang.

Ang Alamat ng BOHOL

Ang Alamat ng Bohol
(“Myth of Bohol”)
Salin ni Patrocinio V. Villafuerte

Ang mga tao noon ay naninirahan sa kabila ng ulap. Isang araw, ang kaisa-isang anak na babae ng datu ay nagkasakit. Hindi mapalagay ang datu.

“Tanod, may sakit ang anak ko. Humayo ka, papuntahin mo rito ang manggagamot. Ngayon din!”

“Ngayon din po, Mahal na Datu!”

Nang dumating ang matandang manggagamot at ang tanod sa tahanan ng Datu... “Magagawa ng matandang lalaki ang anuman na makagagaling sa kanya!” ang sabi ng datu.

When the Twins Went to War

When the Twins Went to War
A Fable of Far East Russia
by Aaron Shepard


On the Amur River, in the tribe of the Nanai, the ones who most loved to fight were the men of the Beldy clan. They were always rushing off to attack another clan’s village, or defending themselves from a clan that had come for revenge.

They neglected their hunting. They neglected their fishing. They got so bad, they felt lost when they weren’t fighting. They just sat around and waited for the next war.

And every year, there were fewer of them left alive.

Now, into this clan was born a pair of twins whose names were Chubak and Udoga. The Beldies were careful to honor the boys, because they knew that twins are good luck.

Besides, there was something special about those two. By the time they were five years old, they were wiser than anyone else in the village. So both the men and the women of the clan often came to them for advice.

The Gypsy Queen

The Gypsy Queen
LA REINA MORA
A Mexican Tale

There was a king who had one son. When the prince reached a marriageable age, he told his parents, "I want to marry the most beautiful woman in the whole world. Therefore, I am going to journey all over the world until I find her."

The prince left the palace and traveled until he came to a fountain where he stopped to take a drink. As the youth bent over to drink, he saw reflected in the water three oranges. Looking up, he saw three large and beautiful fruits on the branch of an orange tree.

"How tasty they look," said the prince. Climbing the tree, he removed the oranges from the branch.

The prince cut the first orange in half and from its interior a beautiful maiden appeared.

"Give me bread," said the maiden to the prince.

Alamat ng Ibong Adarna (buod)

Alamat ng Ibong Adarna
(isang pagbubuod)

Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando, ang kanyang asawa ay si Donya Valeriana. Sila ay may tatlong anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro, ang ikalawa ay si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan.

Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon sya ng isang masamang panaginip at sya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na sya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng dalawang lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Hangga't isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang pitong awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa Bundok ng Tabor.