Ang Pagong at ang Matsing

Isang araw, nagpasyal ang magkaibigang pagong at matsing. May nakita silang punong saging.
Pagong at Matsing Pagong at Unggoy Pagong at Tsonggo Pabula ng Pilipinas Alamat

"Akin ito," sabi ng matsing at hinila ang parte ng puno na may dahon.

"Hindi, akin ito," sabi ng pagong at hinila ang may ugat na parte ng puno.

Habang naghihilahan sila, sinabi ng pagong, "Bakit hindi natin hatiin ang puno? Kunin mo ang parteng gusto mo at kukunin ko ang bahaging gusto ko."

"O, sige," sabi ng matsing. "Kukunin ko ang parteng may dahon at kunin mo naman ang bahaging may ugat." Dinala ng tmatsing ang parteng may dahon at kinuha naman ng pagong ang may ugat na bahagi.

Pareho nilang itinanim ang kanilang parte at kapwa sila nasisiyahang isipin na magkakaroon sila ng maraming saging na kakainin.

Dinilig nila ang halaman nila araw-araw. Pero natuyo ang halaman ng matsing. Samantala, nagkadahon ang halaman ng pagong.

Pagong at Matsing Pagong at Unggoy Pagong at Tsonggo Pabula ng Pilipinas Alamat
Binisita ng matsing ang pagong upang kamustahin ang halaman nito.

"Kamusta ang halaman mo?" tanong ng matsing.

"Tumutubo ng mahusay," sagot ng pagong. "Malago na ang dahon ngayon."

"Namatay ang halaman ko," malungkot na sabi ng matsing. "Ewan ko kung bakit."

Napangiti ang pagong. Hindi niya masabi sa matsing na karamihan ng halaman ay di tumutubo kung walang ugat.

Lumaki nang lumaki ang punong saging ng pagong. Binabantayan din ng matsing ang puno ng pagong.

Isang araw, namulaklak ang punong saging at nagkabunga. Araw-araw, lumalaki ang prutas. Hanggang isang araw, nahinog ang mga saging. Gusto ng pagong na pitasin ang saging pero hindi niya ito maabot.

Tinanong ng matsing ang pagong. "Hinog na ang saging mo, bakit di mo pa pitasin?"

"Hindi ko maabot," sabi ng pagong.

"Gusto mo bang tulungan kitang pitasin ang mga prutas?" tanong ng matsing. "Sa gayon, tayong dalawa ang makakakain ng saging."

Pumayag ang pagong. "Sige, akyatin mo ang puno. Tapos, ihagis mo sa akin ang ibang bunga."

Inakyat ng matsing ang puno at kinain niya ang lahat ng saging. Wala siyang inihagis sa pagong. Kapag humihingi ang pagong, tinatawanan lang ng matsing.

Nagalit ang pagong at pinaligiran ng tinik ang puno. Tapos nagtago siya sa ilalim ng bao ng niyog.

Nang nakain nang lahat ng matsing ang saging, bumaba siya sa puno at natusok siya ng mga tinik na inilagay ng pagong. "Aray!" sigaw ng matsing. Napaupo siya sa baong pinagtataguan ng pagong.

"Magbabayad siya," sabi ng pagong sa sarili. Hinila niya ang buntot ng matsing sa butas ng bao.

"Aray!" sigaw uli ng matsing. Sumilip siya sa ilalim ng bao at nakita niya ang pagong. Hinuli niya ito.

Habang tangan niya nang mahigpit ang pagong, sabi niya, "Itatapon kita sa apoy."

Ayaw ng pagong na itapon siya sa apoy, pero sinabi niya, "A gusto ko iyan. Mamumula ako. Gaganda ako."

"Kung gayon, hindi kita itatapon sa apoy," sabi ng matsing. "Pipitpitin kita."

"Magaling," maagap sa sagot ng pagong. "Pagkatapos mo dadami ako." Marami akong magiging kalaro."

"Kung gayon, hindi na kita pipitpitin," inis na sabi ng matsing. "Alam ko na, itatapon kita sa ilog."

Nag-iiyak ang pagong. Sabi niya, "Huwag! Huwag mo akong itapon sa ilog. Malulunod ako! Mamamatay ako!"

Nang narinig ito ng matsing, dinampot niya ang pagong at itinapon sa ilog.

Sumisid ang pagong sa ilog. Pamaya-maya lumitaw siya sa tubig na nagtatawa. "Ha, ha, ha, ha, ha! Dito ako nakatira. Bahay ko ang ilog!" At lumangoy siyang palayo.

Napaupo ang matsing at sabi niya sa sarili, "Napakatanga ko! Pero hindi bale, nakain ko naman ang saging."


Ang Pagong at ang Matsing


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento